Munkavédelem- Tűzvédelem- Környezetvédelem

MUNKAVÉDELEM

 • Munkavédelmi oktatás, oktatási programok és tematikák kidolgozása
 • Munkahelyi kockázatértékelés és kémiai kockázatbecslés végrehajtása
 • Munkavédelmi szabályzat készítése
 • Egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozása, védőeszközök beszerzése
 • Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása
 • Munkabiztonsággal összefüggő mérések (megvilágítás, klímatényezők, zaj- és
  rezgésmérések stb.) elvégzése
 • Veszélyes gépek, eszközök üzembe-helyezése
 • Időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok végrehajtása (pl. emelőgépek)
 • Veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálata
 • Gépkönyv és megfelelőségi tanúsítvány beszerzése
 • Gépek CE jelölése
 • Belső munkabiztonsági utasítások készítése és felülvizsgálata
 • Építés-kivitelezési munkahelyeken munkavédelmi koordinációs tevékenység ellátása
 • Építési munkahelyeken Biztonsági és Egészségvédelmi terv kidolgozása
 • Munkahelyi elsősegélynyújtók képzése
 • Mentési-havária tervek készítése
 • Érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése
 • Munkavédelmi szakértői tevékenységek
 • Szakhatóság előtti érdekképviselet ellátása
 

TŰZVÉDELEM

 • Tűzvédelmi oktatás, oktatási programok kidolgozása
 • Tűzvédelmi szabályzatok készítése
 • Tűzriadó terv készítése
 • Tűzoltó készülékek és tűzoltó vízforrások, szerelvények ellenőrzése és karbantartása
 • Tűzvédelmi szakértés
 • Menekülési útvonalterv rajzok elkészítése
 • Villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése
 • Tűzjelző rendszerek tervezése és kivitelezése
 • Tűzvédelmi hatóságok felé érdekképviselet ellátása
 • Kiürítési útvonalak kijelölése és kiürítési számítások elvégzése
 • Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
 • Tűzvédelmi dokumentáció, tervfejezet készítése engedélyeztetéshez
 • Tűzoltó technikai berendezések forgalmazása

Környezetvédelem

 • Környezetvédelmi termékdíj (regisztráció, bevallások elkészítése, tanácsadás, oktatás)
 • Cégek környezetvédelmi szempontú átvilágítása
 • Környezetvédelmi mérések, környezetvédelmi vizsgálatok esedékességének figyelemmel kísérése és megszervezése, értékelése
 • Környezetvédelmi szabályzatok elkészítése
 • MSZ ISO EN 14001 szabványnak megfelelő Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR)kiépítése, bevezetése, auditra való felkészítése, üzemeltetése
 • Környezetvédelmi szakértői képviselet ellátása
 • Környezetvédelmi adatszolgáltatások teljesítése (LAL, LM, FAVI, HIR, KAR, MIR, OSAP, VAL, VÉL, VKJ, stb.)
 • Környezetvédelmi nevelés, környezetvédelmi tudatformálás
 • Környezetvédelmi Programok, Local Agenda 21 kidolgozása, felülvizsgálata
 • Környezeti állapot értékelés elkészítése
 • Környezeti vizsgálat lefolytatása
 • Levegő,- víz-, talajterhelési díj kiszámítása
 • Környezetvédelmi engedélyeztetés, felülvizsgálat, tervezés, tanácsadás