Az Ipar 4.0 kihívása és az információbiztonság követelményei

A szakértők szerint éppen a negyedik ipari forradalomnál tartunk – innen az „Ipar 4.0” elnevezés, amit egyre gyakrabban hallani a kortárs termelési rendszerek kapcsán. Csakhogy az emberiség történetében mindeddig egyetlen forradalom se zajlott le zökkenőmentesen. Így a 4. ipari forradalomnak is megvannak a maga kihívásai, mégpedig egyszerre két irányból, melyek közül az egyiket az emberi tényező, a másikat pedig az információbiztonság jelenti. Kezdjük az utóbbival!

 

Információbiztonság a szabad adatáramlás korában

 

Az információ szabad akar lenni: természete, hogy terjedjen, és egyre táguló, koncentrikus körökben egyre több embert érjen el. Mi több, nem is lehet oly módon láncra verni, korlátozni, mint más véges erőforrást, hiszen elegendő róla tudomást szerezni, és eredeti tulajdonosa ezzel máris elveszítette felette a kizárólagos tulajdonjogot. Mindez talán nem is baj, hiszen ami tudást illeti, fordítva áll a helyzet, mint az anyagi javak esetében: a pazarlók az emberiség legnagyobb jótevői, és hátráltatói azok, akik takarékoskodnak.

 

Ennek ellenére meg kell – és meg is lehet – vonni ennek kapcsán a határt a jogi biztonság, az adatok tulajdonjoga és a személyes adatok védelme mentén. Még a korlátlan digitális kommunikáció hívei is elismerik: nem minden információ való arra, hogy a palackból elszabadult szellemként szabadon bejárja a világot, és korlátlanul terjedjen. Hiszen az előállítása, használata és birtoklása az Ön részéről komoly ráfordítást igényel, és emiatt Önt jogosan megillető profitot termelhet.

 

Cégünk küldetései között ezért egyre inkább kiemelt szerep jut az információbiztonság magas színvonalú garantálásának.

 

Kell-e félni a 4. ipari forradalomtól?

 

Másrészt az Ipar 4.0 kapcsán ott vannak azok az aggodalmak is, amelyek az emberek munkáját helyettesítő robotokat, munkanélküliséget termelő, lélektelen gépeket vizionálnak a jövőre nézve.

 

Hát ez persze már a szűkebb kompetenciánkat meghaladó kérdés. Hiszen a munkáltatókon, személyzeti döntéshozókon és tágabb értelemben magán a piacon múlik majd az, hogy az emberek képességeiket felszabadító könnyítésként és nyereségként éljék meg az informatizálást. Ami azt illeti, saját szakterületünkön a jelek biztatóak: a biztonságtechnika terén az emberi tényezőt nem annyira felváltja, kiszorítja, hanem inkább segíti az IT eszközök „uralomra jutása”.

 

Ezeknek az egyszerre emberi és modern informatikai eszközöknek a segítségével szavatolni tudjuk információbiztonságot az Ön cégében is!

 

 

 

 

 

Recommended Posts