Biztonságtechnika régen és ma

Aligha van ma olyan terület, ami ne állna valamiképpen összefüggésben a korunkat keresztül-kasul átszövő biztonságtechnika témájával.
Az egyén szintjétől a vállalkozásokon keresztül  egészen az egyes társadalmak makroszintjéig egyre inkább szükségessé válik a javaink, testi épségünk, sőt puszta létezésünk védelme.

 

Milyen út vezetett a biztonságtechnika jelenlegi történelmi stádiumához?

 

A biztonságtechnika négy korszaka

 

A terület szakértői (hadtörténészek, szociológusok stb.) általánosan négy nagy időszakot különítenek el a biztonságtechnika történetében.

 

  1. Az ártatlanság kora a 18. század végi ipari forradalom előtti időszakot fedi. Fő jellemzője, hogy az emberek a megfelelő mérések és elemzések hiányában, ösztönösen gondoskodtak az őket fenyegető természeti és a társadalmi környezetből eredő veszélyek megelőzéséről – ezáltal sok esetben további fenyegetéseket alakítva ki egymás és saját maguk számára.

 

  1. A felfedezés kora az ipari forradalom után köszöntött be, amikor a termelési folyamatok egyre ésszerűbb megszervezésével és a jólét viszonylagos terjedésével a biztonságtechnikai megoldások iránti igényünk is megnőtt. Az ipari fejlődés ugyan a szépülő jövő képét mutatta, ám a visszája is megjelent az újonnan megjelenő veszélyforrások formájában.

 

  1. A rendszerbiztonság kora a hadiipari fejlődéssel és a globalizációs folyamatokat beindító technológiákkal (pl. repülés, távközlés stb.) egy időben vette kezdetét. Az új szemlélet sajátossága, hogy a korábbi, nyers fizikai agresszió helyett a számítógépek alkalmazására fokozottan építő megelőzésre összpontosított, és tudományos, területenként specifikusan kidolgozott  elveket követett.

 

Végül pedig:

 

  1. A biztonságtudomány korszakához érünk, amelyben az ösztöneinktől egészen eltávolodva az elvszerű, előrelátó és rendszeres cselekvésre helyeződik a hangsúly. Ebben az új értelmezésben a biztonságról való gondoskodás nem csupán az egyik alapvető emberi létszükségletünk impulzusokra és pillanatnyi biológiai késztetésekre épülő kielégítése, hanem a műszaki, informatikai és egyéb korszerű tudományok szerves része és alterülete.

 

Milyen tanulság vonható le a fenti történeti vázlatból?

 

Nem más, mint hogy a jobb élet iránti vágyunk és társadalmi fejlődésünk párhuzamos a biztonságtechnikai megoldások terén szükséges haladással.

 

Más szóval….

 

„Ha békét akarsz, készülj a háborúra”?

 

A méltán klasszikus latin mondás („Si vis pacem, para bellum”) immár többezer éve, ha nem is ellenséges magatartásra és túlzott gyanakvásra, de az óvatos felkészülésre és előrelátásra mindenképpen sarkall.

 

Az „ártatlanság” kora lejárt! Ma, a veszélyek globálissá és mindenhol jelenlevővé válása idején már az életünk szinte minden területén a megelőzésre kell törekedni.

 

Vegye fel ehhez velünk a kapcsolatot a legmodernebb biztonságtechnikai megoldások megtalálásának érdekében!

Recommended Posts