Maximális biztonság minimális beruházással

az_on_biztonsagaA biztonság egyik alappillére a tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés. Vállalati szinten szigorúan szabályozott kell legyen, és a szabályok megtartatását igényli. A tűzvédelem elsődleges célja megóvni a vállalati személyzetet, az értékeket és magát a környezetet, az épületet és a berendezéseket a tűz, illetve a füst romboló hatásaitól.

A tűzjelző berendezés biztonsági szerepe

A tűzjelző berendezés a kármegelőzés és szükség esetén a kárcsökkentés hatékony eszköze. Elhelyezhető az építményben vagy szabadtéren. Feladata a tűz kifejlődésének korai szakaszában az észlelés és jelzés (hang és fényhatások segítségével), illetve a megfelelő tűzvédelmi intézkedések (a tűzoltóság értesítése, tűzszakasz-határon levő ajtók csukása, oltóberendezések indítása, hő- és füstelvezető készülékek bekapcsolása stb.) automatikus indítása.

A modern tűzjelző berendezések regisztrálják a tűzriasztásra vonatkozó információkat, felügyelik a rendszer üzemszerű működését, és hiba (pl. zárlat, vonalszakadás vagy energia ellátási hiba) esetén látható és hallható jelzést adnak.

Az Ön vállalkozásának nem csak a biztonságról, hanem a törvényi előírásoknak való megfelelésről is gondoskodnia kell

A Szent György Biztonsági Megoldások Kft. által nyújtott biztonságtechnikai szolgáltatások azért egyedülállóak a piacon, mert mi magunkra vállaljuk a beruházás teljes költségét!

Sok vállalkozás nem engedheti meg magának jelen pillanatban azt, hogy régi, elavult vagy részben elavult rendszerét újra cserélje. Az anyagi lehetőségek sok helyütt korlátozottak, és ezzel, mint ténnyel, mi tisztában vagyunk.

A korlátozott anyagi lehetőségek nem jelentsék azt, hogy vállalkozásának le kell mondania a biztonságról, a korszerű biztonságtechnikáról

Kezünkben van a megoldás kulcsa: Ön a szerződésünk futamideje alatt havi átalánydíjat fizet az indokolt technikai eszközök után. Ennek következtében mentesülni fog a biztonságtechnikai eszközök cseréjétől és a karbantartási költségektől is.

Kivitelezéskor a mindenkori hatályos jogszabályoknak és szabványoknak megfelelően járunk el. Minden partnerünket egyéni esetnek tekintjük, és a legmesszebbmenően alkalmazkodunk az igényeihez, úgy a rendszer kiválasztásánál, mint a telepítési munkafolyamat során.

Egy biztonságtechnikai rendszer telepítése soha nem ér véget a beszereléssel, hiszen annak működésével a tulajdonosnak 100%-osan tisztában kell lennie. A leghatékonyabb együttműködés érdekében mi figyelmet fordítunk a telepített rendszerek szakszerű és biztonságos kezelésének megtanítására.

Hibaelhárítás és biztonság

Ügyfélszolgálatunk 24 órában üzemel, ezért Ön a nap bármelyik pillanatában kérheti a segítségünket. A sürgősség fokának függvényében akár azonnal mozgósítunk, de 24 órán belül biztosan megkezdjük a felmerülő problémák orvoslását.

A biztonságtechnika célja, hogy a vállalati élet gördülékenyen haladjon a maga útján. Segítünk Önnek is, hogy csak az üzleti sikerre tudjon koncentrálni!

Recommended Posts